Reflexní masáže - plosky nohy

Jak funguje reflexní masáž?

Na chodidle každého člověka se nachází množství větších i menších plošek a bodů, které jsou nervovými reflexy propojeny s určitou částí těla nebo s určitým orgánem. Systém těchto reflexních plošek se nachází i na rukou (na dlani, prstech a hřbetech rukou a v okolí zápěstí) nebo jiných částech těla, např. na uchu, jsou ale mnohem menší. Je to, jako by se celé tělo se všemi jeho částmi promítalo do oblasti chodidla nebo ruky, každá část těla má tedy na chodidle nebo ruce svůj zmenšený obraz. Ploska nohy, nárt, prsty, pata a okolí kotníků je tedy jakýmsi systémem „tlačítek“, které když stiskneme, zazvoní to na druhém konci drátu, neboť signál putuje po nervových spojeních přímo do orgánu nebo části těla, na kterou chceme působit. Plošky mačkáme nejlépe palcem, kolmo do tkáně, s tempem přibližně 1 zmačknutí za 1-2 sekundy.

Kdy použít reflexní masáž?

Reflexní masáž chodidel je dobrá preventivní a léčebná metoda dostupná všem – může ji provádět nejen odborník v rámci terapie, ale i členové rodiny sobě navzájem nebo i člověk sám sobě. Může okamžitě ulevit od akutní bolesti nebo potíže. Provádí-li se pravidelně několikrát denně, může pomoci i při dlouhodobých chronických onemocněních, kdy klasická léčba nezabírá. Je vhodná i tam, kde organismus je přetížen dlouhodobým užíváním léků (alergie, dlouhodobá hormonální léčba), nebo když podávat léky nemůžeme, např. u malých dětí, těhotných žen nebo když organismus léky nesnáší. Lze ji použít pro všechny věkové kategorie, u kojenců i u lidí velmi pokročilého věku, v případě běžných i těžkých onemocnění, u tělesně postižených i u lidí dlouhodobě upoutaných na lůžko. Reflexní masáž páteře, hrudníku a ostatního opěrného a pohybového systému do značné míry nahradí tělesný pohyb a cvičení, což má význam pro osoby, které se dočasně nebo trvale nemohou pohybovat.

Reflexní terapií lze léčit:

 • Stres a napětí
 • Migrény
 • Hormonální nerovnováhu
 • Stavy úzkosti
 • Svalové napětí a bolest
 • Artritidu
 • Revmatismus

Co může klient očekávat při reflexní terapii

 • Tělo a dech se obvykle uvolní a napětí se zmírní
 • Můžete zažít pocit chvění v těle, které souvisí se zlepšením toku energie nervovým systémem
 • Někdy můžete mít pocit kručení v žaludku, který po uvolnění napětí dokáže mnohem volněji pohybovat svým obsahem
 • Tělesná teplota může kolísat, jak se energie a toxiny pohybují po těle
 • Potlačené emoce mohou vyjít na povrch, je to ozdravný proces, není potřebné jej potlačovat
 • Pocit bolesti v oblasti reflexních zón způsobuje hromadění toxinů, svalové napětí, nebo citový problém, který se v těle zachytil, nebo také blokáda drah energie, nebo nerovnováha. Masírováním těchto oblastí se bolest zmenší
 • Spánek při masáži není překážkou, nebraňte se mu
 • Dezorientace po ukončení terapie. Stačí chvíli posedět do doby než budete bdělí

Po terapii je dobré hodně pít. Hlavně čistou vodu bez bublinek pro vyplavení toxinů.

Kontaktní informace

Alla Beauty&Relax - Masáže Mořkovská
Na Humnech 888/15a
Liberec 3
46003
Česká republika
IČ:
DIČ
- Své služby nabízím od Po-Pá dle objednávek, je možné se dohodnout i na den pracovního volna - nutno vždy dojednat v dostatečném časovém předstihu. V případě zájmu mohu po dohodě přijet i za Vámi.

Naše provozovna

Studio Eclectic

OD Balon 1. patro
Moskevská 640/55
Liberec 1